Ước mơ của nghệ nhân

Hàng chục năm qua, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Long, 66 tuổi, âm thầm mở lớp dạy nhạc lễ và tài tử miễn phí ở phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành.

Từ lớp nhạc này, nhiều người trở thành nòng cốt trong các ban nhạc lễ và hoạt động đờn ca tài tử trong và ngoài tỉnh. Những lúc cao điểm, mỗi buổi có hơn 20 học viên nam, nữ các lứa tuổi theo học.

Hiện nay, do tình hình dịch Covid- 19 còn tiếp diễn, lớp học chỉ còn một, hai học viên. Thầy Long ước mơ sẽ đào tạo được nhiều tài năng để nhạc lễ và tài tử mãi lưu truyền như nước sông Vàm Cỏ Đông ngàn năm vẫn chảy.

Thầy Long dạy kỹ nhạc lý cho học trò.

Mỗi buổi chỉ dạy 2 học viên để phòng chống dịch Covid- 19.

Dạy thực hành cho các em.

Nắn nót từng tiếng đàn.

Chăm chú nghe theo lời thầy.

Day các em gõ nhịp.

Ngoài đờn bầu, các em còn được học đờn kìm.

Hoặc học đờn tranh, tùy theo ý thích.

Thầy trò cùng hòa tấu.

Related Posts

“Taylor Swift responds to Kim Kardashian’s recent comments with a firm but polite message: ‘I don’t have time for petty drama, but I think you could use a lesson in kindness and respect.’ Swift’s statement is a clear indication that she’s not going to engage in any back-and-forth with Kardashian

“Taylor Swift responds to Kim Kardashian’s recent comments with a firm but polite message: ‘I don’t have time for petty drama, but I think you could use…

LOOK AT…Taylor Swift had the best year for aпy bυsiпess leader iп receпt memory

Taylor Swift didn’t have to run a major company or helm a central bank to wield some immense economic power this year. The pop superstar reigned supreme…

Controversy: Travis Kelce face public criticism and question, why he’s seen hanging around with swift and not training ahead of next season when Patrick has been working his a** out ahead of 2024 season….his resolute response will leave you in shock!!!

  Controversy: Travis Kelce face public criticism and question, why he’s seen hanging around with swift and not training ahead of next season when Patrick has been…

Travis kelce cheated on Taylor Swift, an unknown lady has his male child despite severe warning from Kardashian, Maya Benberry and Kayla Nicole leaving Taylor in tears…a leaked photo of Travis, his son and this lady circulates social media

Taylor Swift better watch out, warned Travis Kelce’s ex-girlfriend Maya Benberry, who accused him of cheating on her with sports broadcaster Kayla Nicole, RadarOnline.com can reveal. The…

Donna Kelce brought some serious mom energy to sons Jason and Travis Kelce’s New Heights live podcast show as the proud mom, out of kind heart took out time to share sandwiches to attendees…Donna got a special balloon dedicated to her that read, “World’s Best Mom.”

  The proud mom was at the live taping of her sons’ podcast at the University of Cincinnati on April 11Donna Kelce brought some serious mom energy…

Travis Kelce’s Ex Kayla Nicole shares a cryptic post about getting ‘Therapy’ Amid Taylor Swift, Travis kelce relationship saga

Travis Kelce’s ex Kayla Nicole is paying attention to her well-being — not the headlines! The sports journalist, 31, took to her Instagram Story on Wednesday, October…