6 trường hợp bắt buộc phải làm lại CCCD vào năm 2024 hoặc bị phạt tiền lên đến 4 triệu đồng nếu không

6 trường hợp bắt buộc phải làm lại CCCD vào năm 2024 hoặc bị phạt tiền lên đến 4 triệu đồng nếu không

Theo quy định hiện hành, có một số trường hợp thẻ Căn cước công dân đã hết hạn sử dụng nhưng không còn giá trị sử dụng. Trong những trường hợp này, thẻ phải được đi đổi hoặc cấp lại.

Có sáu trường hợp mà người dân vẫn phải làm lại CCCD mới ngay cả khi thẻ còn hạn sử dụng vào năm 2024, theo Điều 23 Luật Căn cước công dân (CCCD). Các ví dụ bao gồm:

 

– Thẻ CCCD đang được sử dụng bị hư hỏng và không thể sử dụng.

 

– Người dân đã thay đổi tên, ngày, tháng, năm sinh và đặc điểm nhận dạng của họ.

– Người dân xác định lại giới tính và quê quán của họ.

– Thông tin trên thẻ CCCD có sai sót.

– Thẻ CCCD bị mất.

– Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Người dân có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật nếu họ không tuân thủ các quy định về sử dụng CCCD. Mức phạt cụ thể được nêu ở đây:

– Bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ ba trăm nghìn đến năm trăm nghìn đối với các hành vi sau:

– Không xuất trình CCCD khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.

– Không tuân thủ các quy định liên quan đến việc cấp, đổi, cấp lại CCCD.

Các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ một triệu đến hai triệu:

-Lấy hoặc sử dụng số CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận CCCD của người khác.

6 trường hợp bắt buộc phải làm lại CCCD trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt tiền lên đến 4 triệu đồng - ảnh 1

– Loại bỏ, sửa chữa hoặc làm sai nội dung của CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD.

 

– Hủy hoại CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD một cách cố ý.

 

– Các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng:

– Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp Giấy xác nhận số CCCD, CMND hoặc CCCD.

– Các hành vi sau đây sẽ bị phạt từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng:

-Làm giả CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD nhưng không bị kết án.

– Sử dụng CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD giả.

-Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD

– Mua, bán hoặc xác nhận số CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD.

Để tránh vi phạm các quy định và hình phạt trên, người dân nên tuân thủ các quy định liên quan đến CCCD sau đây:

– Cẩn thận bảo quản thẻ CCCD để tránh hư hỏng hoặc mất mát. Người dân nên làm lại CCCD mới nếu thẻ bị hư hỏng.

– Cập nhật thông tin CCCD khi có sự thay đổi về tên, ngày sinh, tháng sinh, đặc điểm nhận dạng, quê quán, giới tính hoặc quốc tịch.

– Không sử dụng CCCD của người khác hoặc cung cấp tài liệu hoặc thông tin sai sự thật để được cấp CCCD.

– CCCD không được tẩy xóa, sửa chữa hoặc làm sai nội dung.

– Tuân thủ quy định về xuất trình CCCD khi người có thẩm quyền yêu cầu.

– CCCD không được tẩy xóa, sửa chữa hoặc làm sai nội dung.

– Không sử dụng các giấy tờ giả lừa đảo và không làm giả CCCD, CMND hoặc Giấy xác nhận số CCCD.

Người dân nên liên hệ với cơ quan công a hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ và giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến CCCD.

Related Posts

“Taylor Swift responds to Kim Kardashian’s recent comments with a firm but polite message: ‘I don’t have time for petty drama, but I think you could use a lesson in kindness and respect.’ Swift’s statement is a clear indication that she’s not going to engage in any back-and-forth with Kardashian

“Taylor Swift responds to Kim Kardashian’s recent comments with a firm but polite message: ‘I don’t have time for petty drama, but I think you could use…

LOOK AT…Taylor Swift had the best year for aпy bυsiпess leader iп receпt memory

Taylor Swift didn’t have to run a major company or helm a central bank to wield some immense economic power this year. The pop superstar reigned supreme…

Controversy: Travis Kelce face public criticism and question, why he’s seen hanging around with swift and not training ahead of next season when Patrick has been working his a** out ahead of 2024 season….his resolute response will leave you in shock!!!

  Controversy: Travis Kelce face public criticism and question, why he’s seen hanging around with swift and not training ahead of next season when Patrick has been…

Travis kelce cheated on Taylor Swift, an unknown lady has his male child despite severe warning from Kardashian, Maya Benberry and Kayla Nicole leaving Taylor in tears…a leaked photo of Travis, his son and this lady circulates social media

Taylor Swift better watch out, warned Travis Kelce’s ex-girlfriend Maya Benberry, who accused him of cheating on her with sports broadcaster Kayla Nicole, RadarOnline.com can reveal. The…

Donna Kelce brought some serious mom energy to sons Jason and Travis Kelce’s New Heights live podcast show as the proud mom, out of kind heart took out time to share sandwiches to attendees…Donna got a special balloon dedicated to her that read, “World’s Best Mom.”

  The proud mom was at the live taping of her sons’ podcast at the University of Cincinnati on April 11Donna Kelce brought some serious mom energy…

Travis Kelce’s Ex Kayla Nicole shares a cryptic post about getting ‘Therapy’ Amid Taylor Swift, Travis kelce relationship saga

Travis Kelce’s ex Kayla Nicole is paying attention to her well-being — not the headlines! The sports journalist, 31, took to her Instagram Story on Wednesday, October…